Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

De la 25 mai 2018, se modifică normele care reglementează protecţia datelor cu caracter personal. De la această dată, intră în vigoare Regulamentul General din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal.

De aceea, adresăm atât Clienţilor noştri, cât şi Potenţialilor Clienţi prezenta informare. Prin care vă aducem la cunoştinţă modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Administratorul Datelor

Administratorul datelor dvs. cu caracter personal şi, aşadar, entitatea care decide cu privire la scopurile şi modurile de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal este STRONG SHOCK IMPEX S.R.L, Str. Andrei Muresan, NR. 6, Loc. Simeria, Jud. Hunedoara, CP: 335900. Furnizarea datelor este benevolă, dar este necesară pentru încheierea contractului şi realizarea ulterioară a serviciului.

Obţinerea de informaţii referitoare la prelucrcter personalarea datelor cu cara

În cazurile legate de protecția datelor cu caracter personal, puteţi contacta Inspectorul pentru Protecţia Datelor la adresa de e-mail strongshockimpex@gmail.com sau în scris, pe adresa sediului nostru.

Obţinerea datelor şi scopul prelucrării acestora

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru că acest lucru este necesar pentru executarea contractului încheiat cu dvs., şi anume pentru executarea serviciilor (conform articolului 6 alineatul 1 litera b din RGPD), inclusiv pentru:

Dispoziţiile legale

Ne impun prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri fiscale şi contabile.

Mai putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing, şi anume pentru promovarea produselor şi serviciilor noastre. Dacă facem acest lucru fără a utiliza mijloace electronice de comunicare, temeiul legal pentru aceste operaţiuni este articolul 6 alineatul 1 litera f din RGPD, deoarece scopul legitim al administratorului îl reprezintă desfăşurarea de operaţiuni de marketing. Dacă facem însă acest lucru utilizând mijloace electronice de comunicare, precum e-mail, telefon, atunci, având în vedere alte dispoziţii legale în vigoare, vom prelucra datele doar pe baza acordului dvs. (conform articolului 6 alineatul 1 litera a din RGPD).

Beneficiarii datelor

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise altor entităţi care prelucrează datele dvs. în nume propriu, printre altele către:

Durata stocării datelor dvs.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe durata valabilităţii contractului (a realizării serviciului), dar şi după încetarea acesteia:

Drepturile în ceea ce priveşte prelucrarea datelor

Aveţi dreptul de acces la datele dvs. şi de a le modifica, şterge şi de a limita prelucrarea acestora, dreptul de a transfera datele, dreptul a formula opoziţie, dreptul de a retrage acordul în orice moment, fără efect asupra legalităţii prelucrării care a fost efectuată în baza acordului înainte de retragerea acestuia (în măsura în care această prelucrare este realizată în baza unui acord).

În plus, în situaţia în care consideraţi că prelucrarea pe care o efectuăm încalcă dispoziţiile RGPD, aveţi dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor în mod automatizat (profilare)

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în mod automatizat (inclusiv sub formă de profilare), însă acest lucru nu va avea niciun efect juridic faţă de dvs. Nici nu vă va influenţa în mod semnificativ situaţia sub aspect juridic.

Profilarea datelor cu caracter personal de către STRONG SHOCK IMPEX S.R.L constă în prelucrarea datelor dvs. (inclusiv în mod automatizat), prin utilizarea acestora pentru evaluarea anumitor informaţii. In special pentru analiza sau prognoza preferinţelor şi intereselor personale.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul www.strongshock.ro. Precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă. In conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice. In ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”).

„Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal. Cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea. Adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operatorul de date cu caracter personal

Este SC STRONG SHOCK IMPEX SRL, în calitate de operator, l-a desemnat pe BRINDA ADRIAN OVIDIU. In calitate de Responsabil cu Protecția Datelor (denumit în continuare „DPO”), având obligația de a verifica respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către operator și de a reprezenta operatorul în relația cu persoanele vizate și cu Autoritatea de supraveghere.

Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prezentul DPP, utilizând datele de contact de mai jos:

Nume: BRINDA ADRIAN OVIDIU

E-mail: office@strongshock.ro

SC STRONG SHOCK IMPEX SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

Prelucrate în mod corect, legal și transparent;

Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

Corecte și actualizate;

Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

În scopul încheierii și executării contractelor.

Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin. În scopul îndeplinirii unor obligații legale. Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

În scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate.

Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate. Vă vom contacta ori de câte ori vom considera că datele furnizate în momentul înregistrării unei rezervări. In cadrul facilității noastre de cazare sunt incomplete sau pentru a ne confirma menținerea rezervări, până la momentul încheierii formalităților de cazare.

SC STRONG SHOCK IMPEX SRL va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului SC STRONG SHOCK IMPEX SRL, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile DPP a SC STRONG SHOCK IMPEX SRL.

Vă rugăm să aveți în vedere

Faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră.  Partenerilor cu care SC STRONG SHOCK IMPEX SRL colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai SC STRONG SHOCK IMPEX SRL.

Cu toate acestea, SC STRONG SHOCK IMPEX SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

SC STRONG SHOCK IMPEX SRL se obligă

Să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise. Cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

Dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter SC STRONG SHOCK IMPEX SRL, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite informări cu conținut de marketing, despre produsele, serviciile și/sau promoțiile desfășurate de către SC STRONG SHOCK IMPEX SRL într-o anumita perioada.

Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Newsletter a SC STRONG SHOCK IMPEX SRL. Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al SC STRONG SHOCK IMPEX SRL.

SC STRONG SHOCK IMPEX SRL își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client. Care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea SC STRONG SHOCK IMPEX SRL, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

Datele cu caracter personal prelucrate de către SC STRONG SHOCK IMPEX SRL

Vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră. Expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru SC STRONG SHOCK IMPEX SRL de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care SC STRONG SHOCK IMPEX SRL colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai SC STRONG SHOCK IMPEX SRL

Site-ul www.gardelectric-gardurielectrice.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale SC STRONG SHOCK IMPEX SRL.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, SC STRONG SHOCK IMPEX SRL. Neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

Site-ul SC STRONG SHOCK IMPEX SRL

Folosește la acest moment identificatori de tip Cookie. În acest sens puteți consulta Politica noastra de cookies, disponibilă pe site, și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este precizat în cazul politicii.

SC STRONG SHOCK IMPEX SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

Atunci când achiziționați produse și servicii

Păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale, precum și pentru un termen ulterior în situația în care există o obligație legală de păstrare pentru SC STRONG SHOCK IMPEX SRL.

În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;

În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondență trimisă;

În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 2 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login în contul dumneavoastră);

În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing

Păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre). Definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră.

În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer

Le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online. Pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului). Vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care SC STRONG SHOCK IMPEX SRL le prelucrează:

Dreptul de acces la datele prelucrare

Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxa. Daca veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

Dreptul la rectificarea datelor

Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției „Contul meu”. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică SC STRONG SHOCK IMPEX SRL) să verifice corectitudinea Datelor;

prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora. Operatorul (de exemplu, SC STRONG SHOCK IMPEX SRL) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale. Persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz SC STRONG SHOCK IMPEX SRL) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (SC STRONG SHOCK IMPEX SRL) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

Dreptul de opoziție

Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment. Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de SC STRONG SHOCK IMPEX SRL.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul „dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

Dreptul de a dezactiva Cookies

Aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/;

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care STRONG SHOCK IMPEX SRL le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul SC STRONG SHOCK IMPEX SRL. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

Ca răspuns la o solicitare de natură juridică

Atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.

Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

În funcție de context

S-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de SC STRONG SHOCK IMPEX SRL ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică.

Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

Transport și livrare colete

Fan Courier Express SRL.

Urgent Cargus SA.

DPD Dynamic Parcel Distribution SA.

Contabilitate si plăți

Banca Transilvania

SC STRONG SHOCK IMPEX SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii SC STRONG SHOCK IMPEX SRL, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama SC STRONG SHOCK IMPEX SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile DPP.

Vă rugăm să aveți în vedere

Faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului SC STRONG SHOCK IMPEX SRL.

Cum vă vom anunța despre modificările aduse acestei Politici?

Vă vom trimite o notificare înainte de a aduce orice modificări acestei Politici și vă vom oferi posibilitatea să consultați DPP revizuit înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul SC STRONG SHOCK IMPEX SRL dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termenii DPP se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, va rugam sa ne contactati.